Logo

Alternatif Uyuşmazlık Çözümü

Alternatif uyuşmazlık çözümü, mahkemelerde görülen dava yolunun yanında seçimlik bir yol olarak işleyen, genellikle tarafsız üçüncü kişinin, mevcut uyuşmazlığın çözümü konusunda taraflara yardımcı olmak ve katkıda bulunmak amacıyla katıldığı, uyuşmazlık çözüm yöntemleridir.

Logo

Arabulucu ve Hakemlerimiz

Arabulucu ve Hakemlerimizin amaçları; uyuşmazlıkları kazan-kazan şeklinde çözerek birey ve toplum barışına hizmet etmek, davaların yol açtığı gecikme ve masrafları azaltarak, mahkemelerin tıkanıklığını gidermek, kişilerin uyuşmazlık çözüm sürecinde daha etkili olmasını sağlamak ve adalete erişimi kolaylaştırmaktır.

Logo

Kurallar

Ankara Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi, müzakere, arabuluculuk, tahkim, arabuluculuk-tahkim ve tarafsız ön değerlendirme gibi alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına ilişkin usul kuralları ve örnek uyuşmazlık çözüm şartları sunmaktadır.

Logo